VELODROME 20th ANNIVERSARY PRINT

VELODROME 20th ANNIVERSARY PRINT

Mineva dvajseto leto od otvoritve velodroma v Češči vasi, po mnenju mnogih edinega pravega velodroma v Sloveniji, ki ga je splet okoliščin, predvsem pa čas dodobra zaznamoval. Podobna zgodba s precej drugačno zgodovino se odvija na nasprotni strani države, v Stražišču pri Kranju. A vendar se nekaj premika. Pojavlja se interes za obuditev dirkališčnega kolesarstva v Sloveniji, ponovno se odvijajo tekmovanja, ki privabljajo vedno več ljudi in obujajo se spomini na pretekle dosežke.

Ob dvajsetletnici velodroma v Češči vasi, želimo spomniti na skromne začetke, ki so obrodili bogate sadove. Verjamemo, da s skupnimi močmi lahko premikamo gore, predvsem pa poskrbimo za svetlo prihodnost slovenskega kolesarstva. Naj ta grafika služi kot spomin na preprostost in estetiko dirkališčnega kolesarstva, ki tudi v Sloveniji igra veliko vlogo pri razvoju kvalitetnih športnikov.

Digitalni tisk na 250g papir, A3 velikost
Ideja in izvedba; David Krevs in Marko Šajn

omejena izdaja 20h plakatov

Back in ’96, Slovenia organized the junior track world championship in Češča Vas near Novo Mesto. A brand new velodrome was built specifically for this purpose, named to be one of the best ones in the world. Sadly, the surroundings and time took its toll and the velodrome slowly went into oblivion. A similar story with a different historic background is happening on the other side of the country in Stražišče near Kranj. And jet, something is changing. There is a renewed interest in the track disciplines and the two only velodromes in Slovenia are finally getting some attention after all.

For the 20th anniversary of the junior track world championship and the opening of the Češča Vas velodrome, we wanted to pay tribute to the humble beginnings that brought remarkable results. We firmly believe that we can bring track racing back to the place it belongs if we stand united and help and support each other. Let this print serve as a reminder of the simplicity and beauty of track racing, which plays an important role in the development of quality athletes even in Slovenia.

Digital print on 250g paper, A3 format
Idea and execution: David Krevs and Marko Šajn

limited edition of 20
15 EUR10 EUR